Adatvédelem

Az adatvédelmi nyilatkozat tájékoztatást ad arra vonatkozóan, hogy a Weboldal üzemeltetője milyen információkat tart nyilván, és azokat miként használja fel. Információt nyújt, hogy hogyan lehet ellenőrizni ezen adatok pontosságát, és miképp kérhető azok törlése a Weboldal üzemeltetőjének nyilvántartásából. Az adatfelvétel, adatfeldolgozás, és adatfelhasználás a jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően történik.
Jelen nyilatkozat nem vonatkozik azon internetes oldalakra, amelyek a Weboldal üzemeltetője honlapjáról hivatkozással érhetőek el.

Személyes adatok felvétele, feldolgozása, felhasználása

Csak olyan személyes adatok kerülnek rögzítésre, amelyeket az Ügyfél önkéntesen bocsát a rendelkezésre, illetve az adatok rögzítéséhez, -feldolgozáshoz, valamint -felhasználásához az Ügyfél hozzájárul. Ebben az esetben az Ügyfél egyúttal elfogadja az erre vonatkozó feltételeket is.
A Weboldal meglátogatása során a Szolgáltató szervere bizonyos adatokat automatikusan - rendszer-adminisztrációs, statisztikai vagy biztonsági okokból - eltárol. Ezek az adatok: a látogató Internet-szolgáltatója, néhány esetben a látogató IP-címe, a szoftverböngésző verziószáma, számítógépes operációs rendszerének típusa, a weboldal, ahonnan a Szolgáltató honlapját elérte, azok az oldalak, amelyeket a honlapon meglátogatott, azok a keresőszavak, amelyeket a honlap eléréséhez használt. Ezen adatokból az oldal látogatottságára, valamint az adott gépekre lehet visszakövetkeztetni, személyes adatok felhasználása nem történik. Az adatok kizárólag név nélkül kerülnek felhasználásra. Amennyiben a Szolgáltató az adatokat harmadik személy részére továbbítja, akkor az a személyes adatok védelméről szóló jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően történik.
Amennyiben Ügyfél személyes adatokat bocsát a Szolgáltató rendelkezésére, akkor azokat a törvényes kereteken túlmenően, illetőleg az Ügyfél hozzájárulását meghaladva a Szolgáltató nem használja fel, és nem adja tovább harmadik személynek. Illetve csak abban az esetben, ha azt jogszabály, hatóság, vagy bíróság elrendeli.

Biztonság

A Szolgáltató az Ügyfél által szolgáltatott adatokat biztonságosan őrzi, óvintézkedéseket tesz azok védelme - elvesztésük, illetéktelen felhasználásuk vagy módosításuk megakadályozása - érdekében. A Szolgáltató azon szerződéses partnerei, akik alvállalkozóként – Ügyfél hozzájárulása, vagy jogszabályi rendelkezés alapján – hozzáférhetnek Ügyfél adataihoz, kötelesek ezeket titokban tartani és a szerződéses szolgáltatásokon kívüli egyéb célokra nem használhatják fel azokat.

"Cookie-k, sütik"

A honlap használatának megkönnyítése céljából a Szolgáltató anonim látogatásazonosítót, ún. “cookie”-kat használ. A “cookie-k” kisméretű adatok, melyek ideiglenesen a böngészőprogramról az Ügyfél számítógépének merevlemezére kerülnek az oldal látogatásával. A Szolgáltató által használt “cookie-k” az Ügyfél személyes adatainak felismerésére nem alkalmasak. A böngészőprogram beállításával Ügyfél azonban kiküszöbölheti a látogatásazonosító telepítését a merevlemezre. A tárolt “cookie-k” bármikor eltávolíthatók a gépről az átmeneti internet fájlok törlésével.

Személyes adatainak módosítása és törlése

Amennyiben a törvényes vagy más jogcímen történő adattárolás feltételei már nem állnak fenn, úgy a rögzített adatokat a Szolgáltató törli a nyilvántartásából. Természetesen az Ügyfél is bármikor kérheti személyes adatainak törlését a nyilvántartásból, illetve bármikor visszavonhatja hozzájárulását személyes adatainak felhasználására, vagy feldolgozására vonatkozóan. Ez esetben, illetve, ha személyes adataival kapcsolatban bármilyen kérdés merül fel, e-mailben vagy a kapcsolatfelvételi űrlapon tud üzenni a Weboldal üzemeltetőjével. Informálódni, tájékozódni – például szerepelnek-e adatok Ügyféllel kapcsolatban a Szolgáltató nyilvántartásában, és ha igen, melyek ezek, valamint miként kezeli – szintén ezen az elérhetőségeken lehet.

Facebook Plug-in bővítmények

A Weboldalon előfordulhatnak a Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA („Facebook”) által működtetetett Plug-in bővítmények.
Ilyen Plug-in bővítmény lehet a Facebook „Like” gomb. Amennyiben a Weboldal valamely oldalára ilyen Plug-in bővítményt helyeztek, úgy az Ügyfél által használt Internet böngésző közvetlen kapcsolatot hoz létre a Facebook szerverével, és e kapcsolat révén a Plug-in megjelenik az Ügyfél képernyőjén. A beágyazott Plug-in és a Facebook közötti direkt kapcsolat következtében a Facebook szervere értesítést kap arról, hogy Ügyfél a honlap mely részét látogatta meg.
Amennyiben Ön csatlakozott a Facebook-hoz és a honlap látogatása közben épp be van jelentkezve a Facebook-on, a Facebook ezen információt hozzárendeli az Ön saját Facebook oldalához. Amennyiben használja valamely Plug-in funkciót (pl. „like” gombra történő kattintás vagy hozzászólás küldése), a használattal kapcsolatos információk szintén rögzítésre kerülnek az Ön Facebook oldalával kapcsolatban.
A Facebook részéről történő adatkezeléssel kapcsolatos további információk, valamint tájékoztatás a személyes adatainak védelméhez fűződő jogairól és ezzel kapcsolatos lehetőségeiről a Facebook vonatkozó adatvédelmi szabályzatában érhetőek el.
Amennyiben el kívánja kerülni, hogy a Facebook hozzárendelje az Ön Facebook felhasználói oldalához a jelen honlap meglátogatásának tényét és az ezzel kapcsolatos más adatokat, akkor a honlap meglátogatását megelőzően ki kell jelentkeznie a Facebook-ról.

Az adatkezelésért felelős elérhetőségei

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5.
Telefon: +36 1 391 1400
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

A leírás részét képezi az oldalon közzétett Általános Szerződési Feltételeknek