Ügyfélszolgálatunk Március 19. és 23. között zárva tart.
Ügyfélszolgálatunk Március 19. és 23. között zárva tart.

Adatvédelmi irányelvek

Az alább közölt leírás részét képezi az oldalon közzétett Általános Szerződési Feltételeknek.

Az adatvédelmi nyilatkozat tájékoztatást ad arra vonatkozóan, hogy a Weboldal üzemeltetője milyen információkat tart nyilván, és azokat miként használja fel. Információt nyújt, hogy hogyan lehet ellenőrizni ezen adatok pontosságát, és miképp kérhető azok törlése a Weboldal üzemeltetőjének nyilvántartásából. Az adatfelvétel, adatfeldolgozás, és adatfelhasználás a jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően történik.
Jelen nyilatkozat nem vonatkozik azon internetes oldalakra, amelyek a Weboldal üzemeltetője honlapjáról hivatkozással érhetőek el.

Személyes adatok felvétele, feldolgozása, felhasználása

Csak olyan személyes adatok kerülnek rögzítésre, amelyeket az Ügyfél önkéntesen bocsát a rendelkezésre, illetve az adatok rögzítéséhez, -feldolgozáshoz, valamint -felhasználásához az Ügyfél hozzájárul. Ebben az esetben az Ügyfél egyúttal elfogadja az erre vonatkozó feltételeket is.
A Weboldal meglátogatása során a Szolgáltató szervere bizonyos adatokat automatikusan - rendszer-adminisztrációs, statisztikai vagy biztonsági okokból - eltárol. Ezek az adatok: a látogató Internet-szolgáltatója, néhány esetben a látogató IP-címe, a szoftverböngésző verziószáma, számítógépes operációs rendszerének típusa, a weboldal, ahonnan a Szolgáltató honlapját elérte, azok az oldalak, amelyeket a honlapon meglátogatott, azok a keresőszavak, amelyeket a honlap eléréséhez használt. Ezen adatokból az oldal látogatottságára, valamint az adott gépekre lehet visszakövetkeztetni, személyes adatok felhasználása nem történik. Az adatok kizárólag név nélkül kerülnek felhasználásra. Amennyiben a Szolgáltató az adatokat harmadik személy részére továbbítja, akkor az a személyes adatok védelméről szóló jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően történik.
Amennyiben Ügyfél személyes adatokat bocsát a Szolgáltató rendelkezésére, akkor azokat a törvényes kereteken túlmenően, illetőleg az Ügyfél hozzájárulását meghaladva a Szolgáltató nem használja fel, és nem adja tovább harmadik személynek. Illetve csak abban az esetben, ha azt jogszabály, hatóság, vagy bíróság elrendeli.

Biztonság

A Szolgáltató az Ügyfél által szolgáltatott adatokat biztonságosan őrzi, óvintézkedéseket tesz azok védelme - elvesztésük, illetéktelen felhasználásuk vagy módosításuk megakadályozása - érdekében. A Szolgáltató azon szerződéses partnerei, akik alvállalkozóként – Ügyfél hozzájárulása, vagy jogszabályi rendelkezés alapján – hozzáférhetnek Ügyfél adataihoz, kötelesek ezeket titokban tartani és a szerződéses szolgáltatásokon kívüli egyéb célokra nem használhatják fel azokat.

"Cookie-k, sütik"

A honlap használatának megkönnyítése céljából a Szolgáltató anonim látogatásazonosítót, ún. “cookie”-kat használ. A “cookie-k” kisméretű adatok, melyek ideiglenesen a böngészőprogramról az Ügyfél számítógépének merevlemezére kerülnek az oldal látogatásával. A Szolgáltató által használt “cookie-k” az Ügyfél személyes adatainak felismerésére nem alkalmasak. A böngészőprogram beállításával Ügyfél azonban kiküszöbölheti a látogatásazonosító telepítését a merevlemezre. A tárolt “cookie-k” bármikor eltávolíthatók a gépről az átmeneti internet fájlok törlésével.

Személyes adatainak módosítása és törlése

Amennyiben a törvényes vagy más jogcímen történő adattárolás feltételei már nem állnak fenn, úgy a rögzített adatokat a Szolgáltató törli a nyilvántartásából. Természetesen az Ügyfél is bármikor kérheti személyes adatainak törlését a nyilvántartásból, illetve bármikor visszavonhatja hozzájárulását személyes adatainak felhasználására, vagy feldolgozására vonatkozóan. Ez esetben, illetve, ha személyes adataival kapcsolatban bármilyen kérdés merül fel, e-mailben vagy a kapcsolatfelvételi űrlapon tud üzenni a Weboldal üzemeltetőjével. Informálódni, tájékozódni – például szerepelnek-e adatok Ügyféllel kapcsolatban a Szolgáltató nyilvántartásában, és ha igen, melyek ezek, valamint miként kezeli – szintén ezen az elérhetőségeken lehet.

Facebook Plug-in bővítmények

A Weboldalon előfordulhatnak a Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA („Facebook”) által működtetetett Plug-in bővítmények.
Ilyen Plug-in bővítmény lehet a Facebook „Like” gomb. Amennyiben a Weboldal valamely oldalára ilyen Plug-in bővítményt helyeztek, úgy az Ügyfél által használt Internet böngésző közvetlen kapcsolatot hoz létre a Facebook szerverével, és e kapcsolat révén a Plug-in megjelenik az Ügyfél képernyőjén. A beágyazott Plug-in és a Facebook közötti direkt kapcsolat következtében a Facebook szervere értesítést kap arról, hogy Ügyfél a honlap mely részét látogatta meg.
Amennyiben Ön csatlakozott a Facebook-hoz és a honlap látogatása közben épp be van jelentkezve a Facebook-on, a Facebook ezen információt hozzárendeli az Ön saját Facebook oldalához. Amennyiben használja valamely Plug-in funkciót (pl. „like” gombra történő kattintás vagy hozzászólás küldése), a használattal kapcsolatos információk szintén rögzítésre kerülnek az Ön Facebook oldalával kapcsolatban.
A Facebook részéről történő adatkezeléssel kapcsolatos további információk, valamint tájékoztatás a személyes adatainak védelméhez fűződő jogairól és ezzel kapcsolatos lehetőségeiről a Facebook vonatkozó adatvédelmi szabályzatában érhetőek el.
Amennyiben el kívánja kerülni, hogy a Facebook hozzárendelje az Ön Facebook felhasználói oldalához a jelen honlap meglátogatásának tényét és az ezzel kapcsolatos más adatokat, akkor a honlap meglátogatását megelőzően ki kell jelentkeznie a Facebook-ról.

Az adatkezelésért felelős elérhetőségei

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5.
Telefon: +36 1 391 1400
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu