A leírás részét képezi a Weboldalon közzétett Általános Szerződési Feltételeknek

A Szabályzat célja, hogy biztosítsa a Szolgáltató tevékenysége során a személyes adatok védelméhez fűződő információs önrendelkezési jogok érvényesülését összhangban az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban Infotv.) és az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 rendeletével (General Data Protection Regulation) (a továbbiakban: GDPR), aminek magyar nyelvű szövege az erre a hivatkozásra kattintva érhető el.

A Szolgáltató a Weboldal működtetése során a Honlapra látogatók, a Honlapon regisztrálók, Vásárlók, illetve azon található egyes funkciók úgy mint Hírlevél feliratkozók vagy Kapcsolatfelvételi űrlapot használó Ügyfelek adatait kezeli.

A Szolgáltató alapvető célkitűzése, hogy a személyes adatok kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon végezze, megfelelve a „jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság” követelményének. Az adatokat kizárólag az üzleti tevékenység és az ahhoz kapcsolódó kapcsolattartás, tájékoztatás és marketing céljából használja fel.

 Az adatkezelés jogalapja, célja és módja

Az adatkezelésre a Weboldalon található internetes tartalmak a Felhasználó önkéntes, megfelelő tájékoztatáson alapuló nyilatkozata alapján kerül sor, amely nyilatkozat tartalmazza az Ügyfél kifejezett hozzájárulását ahhoz, hogy az Weboldal használata során közölt személyes adataik felhasználásra kerüljenek.

A hozzájárulást az Ügyfél az egyes adatkezelések tekintetében a Weboldal használatával, a regisztrációval, a Captcha teljesítésével illetve a kérdéses adatok önkéntes megadásával adja meg.

Az adatkezelés célja a Weboldalon elérhető szolgáltatások nyújtásának biztosítása. A Szolgáltató az Ügyfél által rendelkezésre bocsátott adatokat célhoz kötötten, kizárólag a megrendelés teljesítése, házhoz szállítása, számlázás lehetővé tétele, kapcsolattartás, illetve ha az Ügyfél feliratkozott hírlevélre, akkor hírlevél küldés céljából tárolja és kezeli.

Az automatikusan rögzítésre kerülő adatok célja statisztikakészítés, az informatikai rendszer technikai fejlesztése, az Ügyfél jogainak védelme.

A Szolgáltató a megadott személyes adatokat az e pontokban írt céloktól eltérő célokra nem használja illetve használhatja fel. Személyes adatok harmadik személynek vagy hatóságok számára történő kiadása - hacsak törvény ettől eltérően nem rendelkezik kötelező erővel - az Ügyfél előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges kizárólag.

A Szolgáltató a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelőségéért kizárólag az azt megadó személy felel. Bármely Ügyfél e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. E felelősségvállalásra tekintettel egy megadott e-mail címen történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt az Ügyfél terheli, aki az e-mail címet regisztrálta.

 A kezelt személyes adatok köre

Hírlevél feliratkozás vagy kapcsolatfelvételi űrlap esetén

Regisztráció vagy Regisztráció nélküli vásárlás esetén

 Az adatkezelés időtartama

A weboldal egyik fontos kényelmi funkciója, hogy a regisztrált Ügyfeleknek ne kelljen minden alkalommal ismételten megadniuk az adataikat, így a regisztráció során megadott személyes adatok kezelése a regisztrációval kezdődik és annak kérelemre történő törléséig tart. Nem kötelező adatok esetén az adatkezelés az adat megadásának időpontjától a kérdéses adat kérelemre történő törléséig tart.

Fenti rendelkezések nem érintik a jogszabályban (pl. számviteli jogszabályokban) meghatározott megőrzési kötelezettségek teljesítését, valamint a Weboldalon történő regisztráció során vagy egyéb módon adott további hozzájárulások alapján történő adatkezeléseket.

Hírlevél esetén a személyes adatok kezelése a hírlevélről történő leiratkozásig tart.

 Technikai adatok

A rendszer működtetése során technikailag rögzítésre kerülő adatok: az Ügyfél bejelentkező számítógépének azon adatai, melyek a szolgáltatás igénybe vétele során generálódnak és melyeket a Szolgáltató rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatokat a rendszer az Ügyfél külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül a belépéskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza. Ezen adatok egyéb személyes felhasználói adatokkal - törvény által kötelezővé tett esetek kivételével - össze nem kapcsolhatók. Az adatokhoz kizárólag a Szolgáltató fér hozzá.

Jellemzően ilyen adatok közzé tartozik: User agent azaz böngésző és eszköz információk, eszköz IP címe, szerver oldali zárt PhP objektumok és/vagy hozzá kötődő session kulcsok, munkamenetek, melyek egy része a weboldalunk technikai működéséhez is nélkülözhetetlenül szükséges.

Cookie, sütikkel, kapcsolatos adatkezelés

A Weboldalon tett látogatások során egy vagy több cookie-t – azaz egy-egy karaktersorozatot tartalmazó kis fájlt – küld a Szolgáltató a látogató számítógépére, amely(ek) révén annak böngészője egyedileg azonosítható lesz.

A cookie technikailag betűből és számokból álló információ csomag, amit honlapunk az Ön böngészőjének küld el azzal a céllal, hogy elmentse bizonyos beállításait, megkönnyítse a honlapunk használatát és közreműködik abban, hogy néhány releváns, statisztikai (nem személyhez köthető) jellegű információt gyűjtsünk a látogatóinkról.

Az oldal alkalmazza a Google Analytics mint harmadik fél sütijeit is. A Google Analytics statisztikai célú szolgáltatás használatával az információkat gyűjt azzal kapcsolatban, hogy a látogatók hogyan használják a weboldalakat. Az adatot a honlap fejlesztésének és a felhasználói élmény javításának céljával használja fel. Ezen sütik szintén lejáratukig a látogató számítógépén vagy böngészésre használt más eszközén, annak böngészőjében maradnak, illetve amíg a látogató nem törli őket.

További közösségi hálózatok (Facebook, Youtube, Google+, Pinterest, Twitter stb.) is alkalmaznak sütiket, melyek célja hogy a felhasználó könnyedén hozzáférjen a média hálózatokhoz. Ezek a sütik már tartalmazhatnak személyes adatokat, és alkalmasak lehetnek a látogató beazonosítására.

Alkalmazott cookie-k:

Átmeneti (session) cookie: a session cookie-k az Ügyfél látogatása után automatikusan törlődnek. Ezek a cookie-k arra szolgálnak, hogy a Szolgáltató Honlapja hatékonyabban és biztonságosabban tudjon működni, tehát elengedhetetlenek ahhoz, hogy a Honlap egyes funkciói vagy egyes alkalmazások megfelelően tudjanak működni.

Állandó (persistent) cookie: állandó cookie-t is használ a Szolgáltató a jobb felhasználói élmény érdekében (pl. optimalizált navigáció nyújtása). Ezek a cookie-k hosszabb ideig kerülnek tárolásra a böngésző cookie file-jában. Ennek időtartama attól függ, hogy az Ügyfél az internetes böngészőjében milyen beállítást alkalmaz.Jelszóval védett munkamenethez használt cookie.

Jelszóval védett munkamenethez használt cookie.

Bevásárló kosárhoz és pénztárhoz szükséges cookie.

Biztonsági cookie.

Külső szerverek segítik a Honlap látogatottsági és egyéb webanalitikai adatainak független mérését és auditálását (Google Analytics). A mérési adatok kezeléséről az adatkezelők tudnak részletes felvilágosítást nyújtani az Ügyfél részére.

Az oldal alkalmazza a Google Analytics mint harmadik fél sütijeit is. A Google Analytics statisztikai célú szolgáltatás használatával az információkat gyűjt azzal kapcsolatban, hogy a látogatók hogyan használják a weboldalakat. Az adatot a honlap fejlesztésének és a felhasználói élmény javításának céljával használja fel. Ezen sütik szintén lejáratukig a látogató számítógépén vagy böngészésre használt más eszközén, annak böngészőjében maradnak, illetve amíg a látogató nem törli őket.

Elérhetőségük: www.google.com/analytics

Amennyiben az Ügyfél nem szeretné, hogy a Google Analytics a fenti adatokat az ismertetett módon és céllal mérje, telepítse böngészőjébe az ezt blokkoló kiegészítőt.

A legtöbb böngésző menüsorában található „Segítség” funkció tájékoztatást nyújt arra vonatkozóan, hogy a böngészőben

 Az adatokat kezelők köre, adattárolás, adattovábbítás, adatfeldolgozás

Az adatokat elsődlegesen Szolgáltató illetve Szolgáltató belső munkatársai jogosultak megismerni, azokat sehol nem teszik közzé, harmadik személyek részére nem adják át.

Az adatok tárolása a Szolgáltató által igénybe vett webszerverén és saját informatikai eszközein valósul meg. A Szolgáltató által igénybe vett webszerver fizikai helye:

Egyéb helyszínek / szolgáltatások, ahol az adatok tárolva vannak:

A megrendelések teljesítése és a törvényben előírt kötelezettségeinek eleget téve a Szolgáltató adatfeldolgozót (pl. rendszer üzemeltető, fuvarozó vállalat, könyvelő) vehet igénybe.

Adatfeldolgozók megnevezése:

A Szolgáltató az Ügyfelek személyes adatait nyomon követhető módon és a jogszabályoknak megfelelően kezeli. A fentieken túl a személyes adatokat harmadik személyeknek csak és kizárólag az Ügyfél hozzájárulása esetén továbbítjuk, és csak hatósági megkeresések esetén adjuk ki.

 E-mailek küldése

A Szolgáltató kiemelt figyelmet fordít az általa kezelt elektronikus levélcímek felhasználásnak jogszerűségére, így azokat csak az alábbiakban meghatározott módon használja fel (tájékoztató vagy reklám) e-mail küldésére.

Az e-mail címek kezelése elsődlegesen az Ügyfél azonosítását, a megrendelések teljesítését, szolgáltatások igénybe vételét és a kapcsolattartást szolgálja, így elsősorban ennek érdekében kerül sor e-mail küldésére.

A Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások vagy az ÁSZF változása esetén a változásokra vonatkozó, valamint a Szolgáltató egyéb hasonló szolgáltatásaira vonatkozó tájékoztatást a Szolgáltató bizonyos esetekben elektronikus formában, e-mailben juttatja el az Ügyfelek részére. Az ilyen értesítéseket azonban a Szolgáltató nem használja reklámozási célra.

A regisztráció során megadott elektronikus levélcímekre hirdetést vagy reklámot (hírlevél) tartalmazó leveleket a Szolgáltató csak az Ügyfél kifejezett hozzájárulásával küld. A hírlevél direkt marketing elemekkel rendelkezik és reklámot tartalmaz.

Hírlevél esetében a Szolgáltató, mindaddig kezeli az Ügyfél hírlevél feliratkozása során megadott adatait, ameddig az Ügyfél a hírlevélről le nem iratkozik a hírlevél alján található „Leiratkozás” gombra kattintva vagy nem kéri a levételét a hírlevélre feliratkozók listájából e-mailben vagy postai úton. Az Ügyfél bármikor leiratkozhat a hírlevélről és hozzájárulását visszavonhatja a hírlevélben található linken vagy a Weboldalon, ha rendelkezik fiókkal, oda belépve a hírlevél menüpontban.

A hírlevélről történő leiratkozás nem jelenti az Ügyfél felhasználói fiókjának és az ahhoz kapcsolódó személyes adatainak egyidejű törlését, mivel ez a két szolgáltatás más célt szolgál.

 Ügyfél jogai és jogérvényesítési lehetőségek

Az Ügyfél bármikor jogosult tájékoztatást kérni a Szolgáltató által kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról.

Az érvényesítésre a Szolgáltató elérhetőségein, postai úton, e-mailben vagy a kapcsolatfelvételi űrlap segítségével van lehetőség.

Szolgáltató az Ügyfél kérésére tájékoztatást ad a rá vonatkozó, általa kezelt adatokról, az általa vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá - az Ügyfél személyes adatainak továbbítása esetén - az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. Szolgáltató a kérelem benyújtásától számított 30 napon belül írásban adja meg a kért tájékoztatást.

A Szolgáltató - ha belső adatvédelmi felelőssel rendelkezik, a belső adatvédelmi felelős útján - az adatvédelmi incidenssel kapcsolatos intézkedések ellenőrzése, valamint az Ügyfél tájékoztatása céljából nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az Ügyfél személyes adatok körét, az adatvédelmi incidenssel érintett Ügyfelek körét és számát, az adatvédelmi incidens időpontját, körülményeit, hatásait és az elhárítására megtett intézkedéseket, valamint az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat.

Az Ügyfél bármikor jogosult a helytelenül rögzített adatainak helyesbítését vagy azok törlését kérni. A megadott adatait az Ügyfél a Weboldalon maga helyesbítheti, és elvégezheti a törlésüket is. Ahol, az nem lehetséges az adatok Ügyfélhez kapcsolhatósága megszüntetésre kerül. Az Ügyfél kérésére a Szolgáltató a kérelem beérkezésétől számított 3 munkanapon belül törli vagy módosítja. Mindkét esetben a törlés végleges. A törlés nem vonatkozik a jogszabály (pl. számviteli szabályozás) alapján szükséges adatkezelésekre, azokat Szolgáltató a szükséges időtartamig megőrzi.

Az Ügyfél kérheti továbbá, adatainak zárolását. A Szolgáltató zárolja a személyes adatot, ha az Ügyfél ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az Ügyfél jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

A helyesbítésről, a zárolásról és a törlésről az Ügyfelet, továbbá mindazokat értesíteni kell, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az Ügyfél jogos érdekét nem sérti.

Ha a Szolgáltató az Ügyfél helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül írásban közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait.

Az Ügyfél tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen. Szolgáltató a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.

Az Ügyfél az Info.tv., valamint a Polgári Törvénykönyv (2013. évi V. törvény) alapján

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; www.naih.hu) fordulhat vagy

Bíróság előtt érvényesítheti jogait.

Amennyiben az Ügyfél szolgáltatás igénybevételéhez a regisztráció során harmadik fél adatait adta meg vagy a Weboldal használata során bármilyen módon kárt okozott, a Szolgáltató jogosult az Ügyféllel szembeni kártérítés érvényesítésére. A Szolgáltató ilyen esetben minden tőle telhető segítséget megad az eljáró hatóságoknak a jogsértő személy személyazonosságának megállapítása céljából.

Kapcsolat

 Az adatkezelésért felelős elérhetőségei

 Egyéb rendelkezések

Szolgáltató rendszere az Ügyfelek aktivitásáról adatokat gyűjthet, melyek nem kapcsolhatóak össze az Ügyfél által a regisztrációkor megadott egyéb adatokkal, sem más honlapok vagy szolgáltatások igénybevételekor keletkező adatokkal.

Minden olyan esetben, ha a szolgáltatott adatokat a Szolgáltató az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről az Ügyfelet tájékoztatja, és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását megszerzi, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy a felhasználást megtiltsa.

Szolgáltató kötelezi magát, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai intézkedéseket, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg mindent megtesz annak érdekében, hogy megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Kötelezi magát arra is, hogy minden olyan harmadik felet, akiknek az adatokat esetlegesen továbbítja vagy átadja, ugyancsak felhívja ez irányú kötelezettségeinek teljesítésére.

Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy jelen Szabályzatot az Ügyfelek Honlap felületén történő előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. A módosítás hatályba lépését követően az Ügyfelet e-mailben értesíti.

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5.

Telefon: +36 1 391 1400

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu